Nivalan kaupungille on myönnetty 500 000 € rahoitus kaavateiden rakentamiseen Kurunpuhdon laajenevalle teollisuusalueelle

Nivalan kaupungille on myönnetty hankerahoitusta kaavateiden rakentamiseksi teollisuusalueelle Nivalan Kurunpuhtoon. Nivalan Teollisuuskylä on suunnitellut Kurunpuhdon teollisuusalueen laajennuksen, jonne on kaavoitettu tontteja yhteensä 69 yrityksen tarpeisiin. Jotta alue olisi kiinnostava investoiville yrityksille, on tiestön rakentaminen ratkaisevassa asemassa. Kaupunki on saanut 2.8.2023 Pohjois-Pohjanmaan liitolta päätöksen, jonka myötä hankkeelle saadaan n. 500 000 € EU:n rakennerahastovaroista. Kaupungin omavastuu hankkeesta on 60 %, 755 000 €. 

Saavutettavampi Kurunpuhto -hankkeessa rakennetaan Kurunpuhdon kaava-alueen tiet Kuparitie, Terästie ja Puttausväylä, joiden yhteispituus on n. 1,7 km. Teiden rakentamisen myötä alueelle tulee saavutettavaksi 29 uutta kaavoitettua yritystonttia. 

Uusien teiden rakentaminen tulee helpottamaan yritysten päätöstä sijoittaa liiketoimintaansa Nivalaan. Hankkeella on pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia Nivalan kaupungin ja lähialueen elinkeinoelämälle. Yritysten kehittymisen ja uusien yritysten sijoittumisen kautta Nivalaan syntyy uusia työpaikkoja, jotka tuovat Nivalaan sekä lähikuntiin uusia asukkaita. 

 

Kurunpuhdon työmaa

Hanke on Euroopan unionin rahoittama

Avainsanat