Nivalan kaupunki on käynnistänyt selvitystyön toiminnan kehittämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi

Vuoden 2023 lopulla budjettivalmistelun yhteydessä nostettiin esiin kaupungin talouden tasapainottamisen tarve. Valtionosuuksien pieneneminen, muuttuva lainsäädäntö ja lisääntyvät velvoitteet kunnille tulevat lähivuosina haastamaan kuntatoimijat. Nivalassa on päätetty toimia ennen kuin taloudellinen tilanne ehtii kriisiytyä. Tarkastelulle ja toiminnan kehittämiselle on varattu aikaa, jotta tuloksia ehditään saavuttaa ajoissa.

Nivalan kaupunginhallitus on nimennyt ohjausryhmän organisoimaan toiminnan kehittämisen ja talouden tasapainottamisen ohjelmaa. Ohjelma tulee sisältämään kaikkien toimialojen prosessien sekä yhteisten toimintamallien ja tukipalvelujen toteuttamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin sekä arvioinnin perusteella kehittämisen tehostamisen.

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 18.1.2024

Jäsenet  

hallituksen puheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski
valtuuston puheenjohtaja Jarmo Vuolteenaho
hallituksen jäsen Ari Kukkurainen
hallituksen jäsen Kaarina Pyykkönen
valtuuston jäsen Tuovi Kumpulainen
hallituksen jäsen Urpo Korkiakoski
FCG:n asiantuntija Heli Takamäki
FCG:n asiantuntija Kimmo Haapasalo
kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu, esittelijä
hallintojohtaja Liisa Hankonen, Saara Mehtälä, sihteeri

Asiantuntijajäsenet              

talousjohtaja Ulla Alin
sivistysjohtaja Riitta Viitakangas
tekninen johtaja Ville Repo
hyvinvointijohtaja Timo Alatalo
maaseutujohtaja Hannu Tölli

Tiedottamisen koordinointi 

markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Riikka Järvikuona

Ohjausryhmän työskentely 

Ohjausryhmä on 1. kokoontumisessa määritellyt taustalaskennan perusteella sopeuttamistavoitteeksi 3 M€ taloussuunnittelukauden 2026 loppuun mennessä (3 M€ vastaa määrältään 8,3 % vuoden 2024 toimintakatteesta). Toiminnan kehittämisen ja talouden tasapainottamisen ohjelma tulee sisältämään toiminnan kehittämistä, jonka kautta tavoitellaan pitkän tähtäimen säästöjä. Ohjelmaan haetaan kestäviä keinoja, mikä tarkoittaa esim. sitä, että lomautukset eivät kuulu niihin.

Ohjausryhmän tehtävänä on linjata kehittämisen suunta ja syvyys. Keinot kehittämiselle etsitään yhdessä luottamushenkilöiden sekä toimialojen ja konserniyhtiöiden edustajien kanssa. Ohjelma valmistellaan kevään 2024 aikana valtuuston päätettäväksi, jotta linjaukset voidaan ottaa mukaan ensi vuoden talousarvion laatimisen ohjeistukseen.

Ohjausryhmän työskentelystä tullaan tiedottamaan prosessin edetessä kaupungin henkilöstöä, luottamushenkilöitä, konserniyhtiöitä sekä mediaa ja kuntalaisia. Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 28.2.2024.

 

Lisätietoja antavat

hallituksen puheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, eija-riitta.niinikoskiatnivala.fi (eija-riitta[dot]niinikoski[at]nivala[dot]fi), p. 040 568 0467

kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu, paivi.karikumpuatnivala.fi (paivi[dot]karikumpu[at]nivala[dot]fi), p. 040 344 7200

Avainsanat