Nivalan Liikuntakeskus Oy pitää liikkumisen hinnat ennallaan

Nivalan Liikuntakeskus Oy pitää liikkumisen hinnat ennallaan

Tästä linkistä löydät Nivalan Liikuntakeskus Oy:n kävijämaksut v. 2024

Nivalan kaupunki on profiloitunut perheiden, lasten, 2. asteen opiskelun, työpaikkojen sekä asumisen kehittyvänä ja viihtyisänä asuinkaupunkina. Kasvavaan
vapaa-ajan palvelutarpeen kysyntään Nivalan Liikuntakeskus Oy vastaa tarjoamalla ensi vuonnakin kohtuuhintaiset kunnalliset liikunnan palvelut. Hinnat säilytetään edellisen vuoden ja naapurikuntien vastaavien palvelujen ja tasolla.


Liikunta- ja kuntalaki, hallitusohjelma sekä liikunnan suositukset mm. liikkumattomuuden ehkäisyssä asettavat Nivalan liikuntoimen palveluille velvoitteen tarjota kunnallisia liikuntapalveluja tasapuolisesti, monipuolisesti ja yhdenvertaisesti.


Ote liikuntalaista:
Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien
tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle:
1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen
2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta
3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.
Edellä tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen kunnassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista
yhteistyötä sekä huolehtimalla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja
tarpeisiin sopivista toimintamuodoista.
Velvoitteet asettavat tavoitteen mihin Nivalan Liikuntakeskus Oy – Nivalan
kaupungin liikuntatoimen palvelujen tuottajana – voi jatkossa hyvin vastata. Liikuntakeskuksesta löytyy entistä enemmän liikunnan palveluja. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ovat valtioneuvoston velvoitteen mukaan; tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.


Nivalan Liikuntakeskus Oy:n omistamien, hallinnoimien ja operoimien liikuntapaikkojen ja -palvelujen hintojen säilyttämisellä taataan, että kaikkien nivalalaisten liikunnan harrastamisen mahdollisuudet eivät heikkene muiden infrapalvelujen, korkojen, muiden käyttömaksujen sekä kuluttajahintojen noustessa.
Käytössä on alle 10-vuotiaiden maksuttomuus ja seniorikortti. Näistä voi tiedustella Liikuntakeskuksen (Uikon) asiakaspalvelusta.


Kaupungin omistajaohjauslinjausten ja liikuntakeskuksen hallituksen päätöstenmukaisesti kaupungin käyttökulujen subventaatiolla, tavoitteellisella asiakasmäärien kasvulla sekä nykyisillä hinnoilla voidaan taata Liikuntakeskus Uikon, liikuntapaikkojen ja Nivalan liikuntapalvelujen ylläpito, hoito ja aukiolo myös
epävakaina aikoina. Epävakaa energiahintataso saattaa muuttaa tilannetta ja niistä tiedotetaan erikseen hyvissä ajoin. Vihreistä arvoista ja niiden vaikutuksista voi lukea netistä liikunta.nivala.fi.

Nivalassa 1.11.2023


Pekka Niemelä
toimitusjohtaja
NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY

 

Nivalan Liikuntakeskus Oy

Avainsanat