Nivalan Vesihuolto tiedottaa uimavesien laadusta


Nivalassa Huokumaantien uimaranta sekä Malisjoen Nahkimonrannan pumppaamon yläpuolinen jokiosuus eivät täytä pienelle, yleiselle uimarannalle uimavedelle asetettuja vaatimuksia (STMa 354/2008). Huokumaantien uimarannalle on viety tiedotekyltti uimaveden laadusta.

Vesiyhtiön omavalvontaa on tehostetusti tehty kesäkuulta saakka. Viimeisimmät vesinäytteet on otettu 10.7.2023 Huokumaantien uimarannalta, Nahkimonrannan pumppaamon yläpuolelta, Malisjokisuulta, Pidisjärven Kyläojan uimarannalta sekä Haikaperän uimarannalta. 12.7.2023 saapuneiden tulosten perusteella Malisjokisuun, Kyläojan uimarannan ja Haikaperän uimarannan näytteet täyttävät pienelle, yleiselle uimarannalle uimavedelle asetetut vaatimukset (STMa 354/2008).

Uudet vesinäytteet otetaan kaikista mainituista kohteista uudelleen 13.7.2023. Asiasta tiedotetaan, kun testitulokset valmistuvat.

 

Koko tiedote taustatietoineen on luettavissa Nivalan Vesihuollon sivuilta: https://www.nivalanvesihuolto.fi/tiedote-uimavesien-laadusta/ 

Avainsanat