Pohde tiedottaa | Vt. apulaisylilääkärin tervehdys Nivalaan

Hyvät nivalalaiset. Mennyt vuosi on ollut haastava sote-uudistuksen vuoksi. Nivalan terveyskeskus on liitetty osaksi Pohteen hyvinvointialuetta. Tämä on vaatinut terveyskeskuksen työntekijöiltä sopeutumista nopeisiin ja jopa yllättäviin linjauksiin, sekä kärsivällisyyttä jatkuvan epätietoisuuden vallitessa.

 

Nivalassa on pitkään ollut lääkärivaje, sillä kilpailu alan työntekijöistä on kovaa. Myös Pohteen aloittamiseen on liittynyt ongelmia. Nivalan terveyskeskuksen ammattitaitoiset hoitajat ja lääkärit haluavat hoitaa potilaat parhaan osaamisensa mukaan. Järjestelmä ei aina sitä mahdollista. Tämä on osaltaan johtanut siihen, että lääkärille pääsyä joudutaan odottamaan pitkään.

 

Potilaamme ovat kiitollisia saamastaan hoidosta. Ajoittain olemme joutuneet kohtaamaan myös epäasiallista käytöstä. Tämä on yleensä tullut esille puhelimen välityksellä kasvottomana sille henkilölle, jolla ei tyytymättömyyttä aiheuttavan asian kanssa ole mitään tekemistä. Toivon, että tarjoatte terveyskeskuksen henkilöstölle työrauhan ja annatte rakentavan palautteen sille tarkoitettua kanavaa hyödyntäen. www.pohde.fi/meilla-asiakkaana/anna-palautetta/

 

Pohteen tavoitteena on terveyskeskuksissa hoidon jatkuvuuden kehittäminen, joka perustuu omalääkäri-/omahoitajamalliin. Tutulla ammattilaisella asioidessa ei tarvitse aina aloittaa alusta ja hoito sujuvoituu, kun tunnetaan puolin ja toisin. Olemme nyt kehittämässä Nivalaan omalääkärimallia. Osoitamme jokaiselle Nivalan terveyskeskuksen hoitopaikakseen valinneelle henkilölle omalääkärin ja omahoitajat. Pyrimme hoitamaan potilaan kiireettömät asiat saman ammattihenkilön kautta. Aina tämä ei esimerkiksi poissaolojen vuoksi ole mahdollista. Muuttuvat tilanteet voivat myös pakottaa luopumaan varsinaisesta omalääkärimallista, tavoitteena on kuitenkin hoidon jatkuvuus. Lue lisää Pohteen sivuilta: Nivalan terveyskeskuksessa kehitetään hoidon jatkuvuutta - Pohde.

 

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut perustason, eli terveyskeskustasolla tapahtuvan toiminnan vahvistaminen. Pohteen palvelulupauksessa luvataan tuoda palvelut lähelle sinua monin eri tavoin. Nyt on hyvä aika pyrkiä vaikuttamaan päättävissä asemissa oleviin henkilöihin, jotta tämä toteutuisi ja lähipalveluita vahvistettaisiin.

 

Muistetaan käydä liikkumassa!

 

Teemu Poikkimäki

Vt Apulaisylilääkäri

Nivala, Sievi

Avainsanat