Presidentinvaali 2024 | Äänestyspaikat

Yleinen ennakkoäänestys 17.–23.1.2024

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat

  • Nivalan kaupungintalo, Kalliontie 15, Nivala
  • Kirjastoauto

Tarkemmat ennakkoäänestyksen aikataulut ja kirjastoauton pysähdyspaikat kerrotaan Vaalit-sivulla

Vaalipäivä su 28.1.2024

Vaalipäivän äänestyspaikka on Nivalan kaupungintalo, Kalliontie 15, Nivala. Vaalit toimitetaan klo 9–20 aikana.

 

Ennakkoäänestys laitoksissa

  • Terveyskeskuksen vuodeosasto
  • Kotikeskus
  • Kestinpuiston palvelutalo
  • Mattilan palvelutalo

Laitoksissa äänestämisestä ilmoitetaan tarkemmin laitosten ilmoitustauluilla.

Kotiäänestys

Vaalilain (714/1998) 46 §:n 3 momentin mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omais-hoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestys tapahtuu klo 9–20 ennakkoäänestysaikana (17.-23.1.2024) äänestäjälle erikseen ilmoitettuna tarkempana aikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on puhelimitse tai kirjallisesti ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestykseen ilmoittautumisia otetaan vastaan numeroissa 040 344 7225 sekä 040 344 7300 tai kirjeitse osoitteeseen Nivalan kaupungin keskusvaalilautakunta, Kalliontie 15, 85500 Nivala.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake avautuu tästä linkistä.

 

Tarkempaa tietoa vaaleista Vaalit-sivulta.

Kuvituskuva Vaalit

Avainsanat