Tiedote | Varhaiskasvatuksen palveluseteleihin liittyen

Perheillä on ollut valinnan mahdollisuus lapsen varhaiskasvatuspaikan suhteen, kun kunta on varannut varhaiskasvatuksen talousarvioon määrärahaa palveluseteleihin, jonka puitteissa palveluseteli voidaan myöntää.

Palvelusetelin myöntämisen ehtona on, että yksityisen toimijan tuottama palvelu on jatkuvasti varhaiskasvatuslain määritysten mukainen. Toiminnan valvontavastuu on kunnalla, joka raportoi AVI:lle. Yksityinen palveluntuottaja on sitoutunut toiminnassaan varhaiskasvatuslain ja kunnan palvelusopimuksen määritysten toteutumiseen koko toiminta-ajan. Tämä mahdollistaa, että heidän asiakkailleen voidaan myöntää palveluseteli. 

Pilke päiväkoti Tuulenpesässä ei ole ollut toimintakaudella 2023–2024 varhaiskasvatuslain edellyttämää määrää kelpoista henkilökuntaa. Tilanne on ollut molemmissa Nivalassa toimivissa Pilke-päiväkodeissa haastava etenkin varhaiskasvatuksen opettajien osalta jo vuodesta 2018 alkaen. Asiaan on kiinnitetty huomiota ja ohjeistusta on annettu toistuvasti.

Tilanteen vuoksi on tehty selvitys syksyllä 2023 ja annettu ohjausta (viranhaltijapäätös §12/2023). Aluehallintovirastolle on tehty lausunto lupahakemukseen 7.11.2023, jossa kunta edellyttää, että toiminnan jatkamiseksi syksyllä 2024 tulee päiväkodissa olla kelpoinen henkilöstö. Pilkettä on ohjeistettu tiedottamaan asiasta työntekijöitä ja perheitä jo syksyllä 2023.

Valitettavasti palvelun tuottajan toimet eivät ole riittäneet tilanteen muuttamiseksi. Koska Pilke päiväkoti Tuulenpesä ei täytä kaikkia varhaiskasvatuslain ja laadun velvoitteita, Nivalan kaupunki ei myönnä päiväkoti Tuulenpesän asiakkaille palveluseteliä 1.8.2024 alkaen ja nyt voimassa olevat palvelusetelipäätökset päätetään 31.7.2024. 

Lasten määrä valtakunnallisesti on laskeva. Tämän myötä kaupunki on tehnyt jo aiemmin päätöksiä varhaiskasvatuspaikkojen vähentämiseksi omassa toiminnassaan, jotta ne vastaavat todellista palvelun tarvetta. Kunnalla ei ole velvollisuutta myöntää palveluseteliä, vaan voi vaihtoehtoisesti tarjota palvelun omassa toiminnassa. Nivalan kaupungilla on riittävästi paikkoja myös Tuulenpesässä oleville lapsille 1.8.2024 alkaen.

Ymmärrämme vanhempien huolen perheille ja lapsille tutun päiväkodin vaihtumisesta. 

Nivalan kaupunki on sitoutunut edelleen vahvasti strategiaansa tarjoamalla myös tulevaisuudessa laadukasta ja maksutonta varhaiskasvatusta.

 

Opetuslautakunnan puheenjohtaja
Aleksi Päkkilä

Varhaiskasvatusjohtaja
Sari Suhonen

Vs. sivistysjohtaja
Jukka Turunen

 

Tiedote on kohdennettu Pilke päiväkoti Tuulenpesän vanhemmille

Avainsanat