Tiilimaan asemakaavaehdotus uudestaan nähtävillä

Tiilimaa
05.07.2022

Ensimmäisen ehdotusvaiheen jälkeen asemakaavaan on tehty muutama muutos saadun palautteen perusteella.
Kaavoituksen lähtökohtiin, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, kaavaehdotukseen sekä muuhun valmisteluaineistoon on mahdollisuus tutustua ja osallisilla osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti mielipiteensä asiasta.
Asemakaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä kaupungintalon kaavoitustoimessa viraston aukioloaikoina sekä internetissä osoitteessa www.nivala.fi, 7.7 – 19.8.2022 välisen ajan. Kirjalliset muistutukset tulee osoittaa nähtävillä oloaikana osoitteeseen kirjaamoatnivala.fi , Nivalan kaupunki, kirjaamo, Kalliontie 15, 85500 NIVALA.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Ville Repo p. 040 344 7301 sekä maanmittausteknikko Juha Peltomaa p. 040 344 7285.

Tästä linkistä kaavoituksen sivulle