Tunne- ja turvataitokasvatus Nivalan varhaiskasvatuksessa

Tunne – ja turvataitokasvatus aloitetaan jo varhaiskasvatuksessa ja se on varhaiskasvatussuunnitelman mukaista ja vakiintunutta toimintaa kaikenikäisille lapsille. Nivalan varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota siihen, että jokaisella lapsella on turvallista olla ja jokainen lapsi otetaan huomioon omana itsenään. 

 

Kuva päiväkotilapsista harjoittelemassa tunne- ja turvataitoja pöydän ääressä yhdessä hoitajan kanssa.

 

Säännöllistä tunne- ja turvataitotuokiota ohjaa varhaiskasvatuksen resurssiopettaja Leena Heloviita. Ohjauksen myötä toiminta jää lapsiryhmän pysyväksi toiminnaksi. Tuokiot ovat alkaneet päiväkodeilla vuoden 2023 alusta ensin 5- vuotiaille. Ohjaus perustuu ”Tunne- ja turvataitoja lapsille” – materiaaleihin ja toiminnassa otetaan huomioon jokaisen ryhmän erityispiirteet ja tarpeet. Ryhmiä on tällä hetkellä 10.  Kotiväki otetaan vahvasti mukaan mm. tehtävien ja keskustelujen kautta.

Kasvatuksella vahvistetaan lapsen omia tunne- ja turvataitoja, koska oikeus elää turvassa ilman pelkoa on jokaisen perusoikeus. Tuokioilla mietitään mikä on oikein ja mikä väärin ja tavoitteena on, että kaikilla lapsilla on turvallinen olo. Tunne- ja turvataitotunneilla mietitään mistä turvallinen olo tulee ja keneltä voi pyytää apua, eli kuka on turvallinen aikuinen. Tavoitteena on myös vahvistaa lapsen itsearvostusta, sosiaalisia taitoja,  kaverisuhteita ja itsemääräämisoikeutta. 

Varhaiskasvatuksessa aloitettu tunne – ja turvataitokasvatus antaa perustan hyvään ja turvalliseen elämään. Tämä tarkoittaa sitä, että aikuinen ottaa vastuun lapsen turvallisesta lapsuudesta.

Kuva Turre-turvakoiralelusta.

Jokaisella päiväkotiryhmällä on oma Turre- turvakoira, joka seikkailee tunne- ja turvataitotuokiolla.

 

Kuva lasten omista turvaleluista Turren seurassa.

Lasten omia turvaleluja Turren seurassa.

 

 

Kuva lasten turvaleluista

Avainsanat