Vestian kuntatiedote 29.6.2023: Asiakaskyselystä hyvät tulokset

KUNTATIEDOTE 29.6.2023
 

Vestia Oy:n asiakkaista jätehuolto toimii ja hinnat ovat kohtuulliset


Vestia Oy:n asiakkaat ovat tyytyväisiä jätehuoltoon ja pitävät kustannuksia kohtuullisina. Tärkein asia jätehuollossa on jäteastian tyhjentäminen sovitun aikataulun mukaisesti. Tiedot käyvät ilmi Vestia Oy:n teettämästä asiakastyytyväisyyskyselystä.

 

Jätehuolto täyttää asiakkaiden odotukset

Lähes kaikkien (99 %) Vestian asiakaskyselyyn vastanneiden mielestä jätehuollon tärkein tehtävä on jäteastian tyhjentäminen oikea-aikaisesti. Lähes yhtä iso osa (96 %) myös koki, että jäteastia tyhjennetään sovitusti. Asuinkiinteistöjen jätehuoltoon oltiin myös suurimmilta osin (94 %) tyytyväisiä.

 

Hintoja asiakkaista 88 % piti kohtuullisena. Laskutus- ja asiakaspalvelu saivat varsinkin kiitosta asiantuntevuudesta ja ystävällisyydestään. Vestian toiminta koetaan myös vastaajien keskuudessa ammattitaitoisena ja luotettavana.

 

Perusjätehuolto ei pelkästään riitä

Oman jäteastiatyhjennyksen lisäksi asiakkaille on tärkeää kattava kierrätysverkosto; ekopisteet ja lajittelupihat. Kyselyyn vastanneista suurin osa (84 %) on tyytyväisiä ekopistepalveluihin.

 

Asiakkaat kierrättävät jätteensä hyvin ja kokevat pääsevänsä niistä helposti eroon. Eniten kyselyyn vastanneet kierrättivät vaarallisia jätteitä ja lasipakkauksia sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Vähiten kierrätettiin biojätteitä ja poistotekstiilejä.

 

- Poistotekstiilit on uusi lajiteltava jätelaji. Ajan myötä kierrätysaste varmasti nousee, kun asia tulee tutummaksi. Biojätteiden erilliskeräys tulee pakolliseksi Ylivieskan taajama-asukkaille kesällä 2024, joten viimeistään silloin niiden lajittelu tulee puolestaan tutuksi, toteaa Vestia Oy:n henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Mervi Väisänen.

 

Suurimmalle osalle (91 %) vastaajista oli tärkeää jätteiden hyödyntäminen lajittelun jälkeen.

 

Kyselyn tiedot

Vastauksia kyselyyn saatiin 1142 asiakkaalta. Kysely toteutettiin ulkopuolisen yrityksen toimesta Vestia Oy:n verkkosivuilla ja lähettämällä kyselylinkki asiakkaiden sähköpostiin. Kyselyyn vastaaminen oli anonyymia. Vestia Oy toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyitä toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi säännöllisin väliajoin.

 

Lisätietoja:

Mervi Väisänen, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö, mervi.vaisanenatvestia.fi 044 749 3948

Olavi Soinio, toimitusjohtaja, olavi.soinioatvestia.fi 044 751 8670 (tavoitettavissa vkolla 27).

 

Vestia

Avainsanat