Ympäristökatselmus Nivalan kaupungin alueella

Tekninen lupajaos suorittaa ympäristökatselmuksen Nivalan kaupungin alueella 30.5.2024. 

Katselmuksella kiinnitetään erityistä huomiota rakennusten julkisivujen, aitojen, katosten ja muiden kevyiden rakennelmien kuntoon sekä pihojen siisteyteen ja ulkovarastointiin. Maankäyttö ja rakennuslain mukaisesti rakennukset ympäristöineen on pidettävä siistissä ja hyvässä kunnossa ja ulkovarastointi järjestettävä niin, ettei se aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Kiinteistönomistajien ja -haltijoiden toivotaan huolehtivan rakennusten sekä ympäristön asianmukaisesta hoidosta korjaus- ja siistimiskehotusten välttämiseksi. Havaituista epäkohdista ja määräajasta niiden korjaamiseksi ilmoitetaan kiinteistön omistajille ja haltijoille kirjallisesti.

Lisätietoja antavat 
vt. rakennustarkastaja Ari Ojala, p. 040 344 7250, ari.ojalaatnivala.fi (ari[dot]ojala[at]nivala[dot]fi)                            
ympäristösihteeri Mirva Vilppola, p. 040 344 7305, mirva.vilppolaatnivala.fi

Nivalan tekninen lupajaos

Avainsanat