Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kansalaisopisto- ja musiikkiopistopalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, nuorisovaltuusto ja vanhus- ja vammaisneuvosto. 

Lautakunta 

 1. päättää talousarvioon sisältyvien avustusten jakamisesta 

 1. vastaa etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta 

 1. vastaa hyvinvointikertomuksen valmistelusta ja päättää painopistealueet 

 1. vastaa yhteistyöstä kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa 

 1. vastaa toimialansa tehtäväkentän hankkeiden koordinoinnista 

 1. vastaa kaupungin markkinoinnin kehittämisestä 

 1. vastaa nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnan kehittämisestä 

 1. hyväksyy nuorisovaltuuston toimintasäännön 

 1. päättää hyvinvoinnin- ja terveydentyöryhmän asettamisesta ja toiminta edellytyksistä 

 1. vastaa ehkäisevästä päihdetyöstä ja raittiuden edistämisestä 

 1. päättää toimialan ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä viranhaltijalle 

Esittely: Asiat ratkaistaan lautakunnassa toimialajohtajan esittelystä. 

 

Jäsenet 

Vuosille 2021-2025 nimetyt varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: 

 • puheenjohtaja Pihlajaniemi Kaisa  

 • 1. varapuheenjohtaja Suvanto Tuomas 

 • 2. varapuheenjohtaja Elovaara Anu 

 • Nuorala Matti 

 • Isomaa Antti 

 • Hyttinen Elina 

 • Kumpumäki Tero 

 • Myllymäki Sanna 

 • Kokko Hanne 

Henkilökohtaiset varajäsenet 

 • Keskisarja Hannu 

 • Timlin Heli 

 • Kopola Niina 

 • Pihlajamaa Riku

 • Ruostetsaari Johanna 

 • Paavola Tapio

 • Malila Hannu

 • Haapakoski Aleksi

 • Tajakka Sari