Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta 2021-2025 

  

Valtuusto asettaa kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunnan. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Keskusvaalilautakunnan tehtävät määritetään vaalilaissa. 

Jäsenet 

  • Eskola Pasi, puheenjohtaja 
  • Tölli Anne, 1. varapuheenjohtaja 
  • Kujala Helena 
  • Toivoniemi Keijo 
  • Konttila Eila 

Varajäsenet 

  • Hautamäki Sanna-Greta 
  • Kaarlela Marika 
  • Honkala Taimo 
  • Saviluoto Ritva 
  • Ekdahl Tuula